u05e7u05e6u05ea u05e2u05dc u05d4u05deu05d3u05e8u05d9u05da u05e9u05d4u05eau05d7u05dcu05eau05d9 u05dbu05d0u05df

u05d4u05deu05d3u05e8u05d9u05da u05e0u05dbu05eau05d1 u05deu05e0u05d9u05e1u05d9u05d5u05df u05d4u05d0u05d9u05e9u05d9 u05e9u05dcu05d9 u05d1u05dcu05d1u05d3, u05d0u05e0u05d9 u05dbu05d5u05eau05d1 u05e8u05e7 u05e2u05dc u05deu05d4 u05e9u05e0u05d9u05e1u05d9u05eau05d9 u05d1u05deu05e9u05da u05e9u05e0u05d9u05dd u05d5u05d0u05e0u05d9 u05d9u05d5u05d3u05e2 u05e9u05e2u05d5u05d1u05d3, u05d8u05d9u05e4u05d9u05dd u05d5u05deu05d9u05d3u05e2 u05dbu05dcu05dcu05d9 u05e9u05e0u05d0u05e1u05e3 u05d1u05deu05e9u05da u05d4u05e9u05e0u05d9u05dd, u05d1u05deu05d9u05d3u05d4 u05d5u05d9u05e9 u05dcu05dbu05dd u05deu05d9u05d3u05e2 u05e0u05d5u05e1u05e3 u05dcu05d4u05d5u05e1u05d9u05e3 u05d5u05dcu05e9u05eau05e3 u05deu05d5u05d6u05deu05e0u05d9u05dd u05dcu05e2u05e9u05d5u05ea u05d0u05ea u05d6u05d4 u05d1u05eau05d2u05d5u05d1u05d5u05ea u05d1u05d1u05dcu05d5u05d2.
u05dbu05d3u05d0u05d9 u05dcu05e7u05e8u05d5u05d0 u05e7u05d5u05d3u05dd u05dbu05dc u05d0u05ea u05d4u05d7u05dcu05e7 u05d4u05e8u05d0u05e9u05d5u05df u05e9u05dc u05d4u05deu05d3u05e8u05d9u05da.
u05d5u05dcu05d0u05d7u05e8 u05deu05dbu05df u05dcu05e2u05d1u05d5u05e8 u05dcu05e9u05d0u05e8 u05d4u05d4u05d3u05e8u05dbu05d5u05ea u05e9u05e2u05d5u05dcu05d5u05ea u05d5u05deu05eau05e2u05d3u05dbu05e0u05d5u05ea u05deu05d3u05d9 u05e4u05e2u05dd.
u05dcu05deu05d9 u05e9u05e8u05d5u05e6u05d4 u05d9u05e9 u05d0u05e4u05e9u05e8u05d5u05ea u05dcu05e7u05d1u05dc u05d4u05d3u05e8u05dbu05d4 u05e4u05e8u05d8u05d9u05ea u05d0u05d7u05d3 u05e2u05dc u05d0u05d7u05d3.
u05d1u05e0u05eau05d9u05d9u05dd u05d4u05deu05d8u05e8u05d4 u05d4u05d9u05d0 u05dcu05d1u05e0u05d5u05ea u05deu05d3u05e8u05d9u05da u05d3u05d9u05d9u05d2 u05e9u05dcu05dd u05d1u05deu05d9u05dd u05deu05eau05d5u05e7u05d9u05dd.

u05deu05d3u05e8u05d9u05dbu05d9u05dd u05dcu05d3u05d9u05d9u05d2

u05deu05eau05dbu05d5u05e0u05d9u05dd u05dcu05e4u05eau05d9u05d5u05df

סגירת תפריט