Tag - מושט לבן

מושט לבן, אמנון הגליל

מושט לבן אמנון הגליל

כייף מאוד לתפוס את המושט הלבן בכנרת ובכל מקום, זהו המושט הגדול מבין שני המינים הנפוצים. גם בז'ירזור הוא נתפס לי מספר פעמים ויש כמה תמונות שלו. מגיע כמעט ל 40 ס"מ בשיאו, חי באזורים צמחייה וסלעים שם הוא מתרבה. אוכל כמעט הכול. לי נתפס כמה פעמים על בובות קטנות ואפילו ג'גים קטנים.נתפס...

שלחו הודעה
צרו קשר
למידע על מוצרי החנות או הדרכות דיג מוזמנים לשלוח הודעה !